Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-35243433380
197,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Băng giấy hàng tuần Nhiệt độ cao 90 độ và nửa giờ, Mặt nạ sơn giấy tinh tế, thanh cao, mui xe, băng giấy rách, không có cặn, băng giấy mịn băng dính xốp 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 优必胜
货号: 美纹纸
颜色分类: 宽8mm*50米长(5卷) 宽10mm*50米长*(3卷) 宽12mm*50米长*(3卷) 宽15mm*50米长(2卷) 宽18mm*50米长(2卷) 宽20mm*50米长(2卷) 宽25mm*50米长(1卷) 宽30mm*50米长(1卷) 宽40mm*50米长 宽50mm*50米长 宽60mm*50米长 宽70mm*50米长 规格定制/平方价格 宽100mm*50米长 宽150mm*50米长 宽200mm*50米长
生产企业: 优必胜胶带(杭州)有限公司

0965.68.68.11