Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-653540945419
203,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Quy cách đóng gói:
1 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Băng dính hai mặt vải
Phân loại màu sắc: Màu vàng siêu dính rộng 15mm × 20m siêu dính màu vàng rộng 20mm × màu vàng siêu dính 20m rộng 30mm × màu vàng siêu dính 20m rộng 40mm × màu vàng siêu dính 20m rộng 50mm × màu trắng siêu dính 20m rộng 20mm × 20 Gạo siêu dính trắng 30mm rộng × 20m siêu dính trắng rộng 50mm × 20m
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Quy cách đóng gói: 1 cuộn
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm
Băng dính dán cỏ đặc biệt cỏ nhân tạo Băng dính dán cỏ Băng dính nối cỏ Băng keo hai mặt làm từ vải Băng keo dán thảm cỏ có độ dẻo cao với keo dán thảm chống thấm nước chắc chắn Nệm chống trơn trượt băng dính 2 mặt 5cm

0965.68.68.11