Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-561431366818
213,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Khoản mục: Băng giấy kraft nước ướt
Loại băng: băng đóng gói
Màu sắc Phân loại: Dùng que nước rộng 24mm * dài 30 mét (giá 5 cuộn) Que nước rộng 36mm * dài 30 mét (giá 5 cuộn) Que nước rộng 46mm * dài 30 mét (giá 5 cuộn) Que nước rộng 58mm * 30 dài mét (giá 5 cuộn) rộng 72mm * dài 30 mét (giá 5 cuộn) một giá ống rộng 24mm * dài 30 mét (30 cuộn) một giá ống rộng 36mm * dài 30 mét (20 cuộn) một giá ống rộng 46mm * Dài 30 mét (15 cuộn) Một giá ống rộng 58mm * dài 30 mét (12 cuộn) Một giá ống rộng 72mm * dài 30 mét (10 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy
Băng giấy kraft nước ướt cho tranh màu nước với keo nước chống giả mạo giấy dán keo nước để gắn tranh nghệ thuật Băng keo hydrosol cần nước để có độ nhớt carton in giấy ướt sơn nước băng khung nước băng dán giấy

0965.68.68.11