Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-617056411426
215,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: Giấy kết cấu màu đỏ chịu nhiệt độ cao
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1cm * chiều rộng 33m chiều rộng 1.5cm * chiều rộng 33m chiều rộng 1.8cm * chiều rộng 33m chiều rộng 2cm * chiều rộng 33m chiều rộng 2.5cm * chiều rộng 33m chiều rộng 3cm * chiều rộng 33m chiều rộng 4cm * chiều rộng 33m chiều rộng 5cm * 33m
Nhà sản xuất: Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay
Băng che màu đỏ chịu nhiệt độ cao 220 độ PCB bảng mạch ô tô hàn sơn phun sơn che giấy composite PET vô giá băng keo nhiệt độ cao một mặt màu đỏ băng keo trang trí chịu nhiệt độ cao bang dinh giay

0965.68.68.11