Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-643781873531
184,000 đ
Số lượng:
Nhãn hiệu: băng Jinxingtai
Mã số: 900A
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: chiều rộng màu trắng 0,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 0,6 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 0,7 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 0,8 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 0,9 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 1 cm * chiều dài 50 Chiều rộng màu trắng 1,2 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 1,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 1,8 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 2 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 2,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 3 cm * chiều dài 50 mét màu trắng Chiều rộng 3,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 4 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 4,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 6 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 8 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 10 Cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 12 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 15 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 18 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng màu trắng 20 cm * chiều dài 50 mét
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-05-05
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy
Băng giấy làm đẹp Nghệ thuật Học sinh để viết đẹp Viết giấy làm đẹp Băng làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ cuộn băng keo giấy

0965.68.68.11