Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-636956345490
273,000 đ
Phân loại màu:
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 优匠
货号: 遮蔽膜
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 5卷价【宽55厘米*长16米】(中粘家居防尘装修用) 5卷价【宽110厘米*长16米】(中粘家居防尘装修用) 5卷价【宽150厘米*长16米】(中粘家居防尘装修用) 5卷价【宽180厘米*长16米】(中粘家居防尘装修用) 5卷价【宽240厘米*长16米】(中粘家居防尘装修用) 5卷价【宽55厘米*长16米】(高粘外墙专用) 5卷价【宽110厘米*长16米】(高粘外墙专用) 5卷价【宽150厘米*长16米】(高粘外墙专用) 5卷价【宽180厘米*长16米】(高粘外墙专用) 5卷价【宽240厘米*长16米】(高粘外墙专用)
生产企业: 安徽中圣包装材料有限公司
上市时间: 2021-01-21
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ
Ký túc xá bụi trang trí cửa sổ cửa sổ đồ nội thất phim bảo vệ màng nhựa dùng một lần nhà xe sơn phun tường và giấy che chắn phim chống bụi cơ thể băng bảo vệ phim băng keo giấy nhỏ

0965.68.68.11