Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-596049782766
202,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY-Masking paper 780
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Nhỏ rộng 5mm * dài 50 mét (tổng cộng 10 cuộn 500 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 8mm * dài 50 mét (tổng cộng 10 cuộn 500 mét) Chịu nhiệt độ cao 10mm rộng X50 mét (tổng cộng 3 cuộn 150 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 12mm X50 Mét (3 cuộn tổng 150 mét) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 15mm X50 mét (2 cuộn tổng 100 mét) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 18mm X50 mét (tổng cộng 2 cuộn 100 mét) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 20mm X50 mét (tổng 2 cuộn 100 mét) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 25mm Chiều rộng X50 mét (tổng cộng 2 cuộn 100 mét) Chịu được nhiệt độ cao Chiều rộng 30mm Chiều dài X50 mét (tổng số 5 cuộn là 250 mét) Chịu được nhiệt độ cao Chiều rộng 35mm * Chiều dài 50 mét (1 cuộn) Chịu được nhiệt độ cao Chiều rộng 40mm * Dài 50 mét (1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao Rộng 45mm * Dài 50m (1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao Rộng 50mm * Dài 50m (1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao rộng 60mm * Dài 50m (1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao rộng 80mm * Dài 50m (1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao rộng 100mm * dài 50 mét (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy
Băng keo dán mặt nạ chịu nhiệt Yongyu có độ dẻo cao bên ngoài tường đá thực tế đường lưới sơn đặc biệt phun sơn mặt nạ cao su sơn tách màu giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt Nhật Bản trang trí giấy xây dựng bán buôn tự dính giá băng keo giấy

0965.68.68.11