Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-618287564418
198,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Khoản mục: Băng giấy kraft không thấm nước YY-23m 50m
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu: Rộng 20mm * dài 23m (giá 3 cuộn) Rộng 25mm * Dài 23m (Giá 3 cuộn) Rộng 30mm * Dài 23m (Giá 2 cuộn) Rộng 40mm * Dài 23m (Giá 2 cuộn) Rộng 45mm * Dài 23m (2 giá cuộn) rộng 48mm * dài 23m (giá 2 cuộn) rộng 50mm * dài 23m (giá 2 cuộn) rộng 60mm * dài 23m (giá 1 cuộn) rộng 80mm * dài 23m (giá 1 cuộn) rộng 100mm * Dài 23m (giá 1 cuộn) rộng 20mm * dài 50m (giá cho 2 cuộn) rộng 25mm * dài 50m (giá cho hai cuộn) rộng 30mm * dài 50m (giá cho một cuộn) rộng 40mm * dài 50m (giá cho một cuộn) cuộn) rộng 45mm * dài 50m (giá 1 cuộn) rộng 48mm * dài 50m (giá 1 cuộn) rộng 50mm * dài 50m (giá 1 cuộn) rộng 60mm * dài 50m (giá 1 cuộn) rộng 80mm * dài 50m (1 giá cuộn) rộng 100mm * dài 50m (giá 1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu
Băng giấy kraft không nước Băng keo không nước có độ nhớt cao để dán tranh và gắn khung tranh Giấy kraft nâu tự dính bảo vệ khung ảnh bìa sau Bao bì giấy kraft Bao bì mạnh mẽ Băng keo niêm phong hộp quà băng keo nâu

0965.68.68.11