Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-596316529745
289,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Phân loại màu sắc: rộng 0,5cm và dài 20 mét (600 cuộn) rộng 0,8cm và dài 20 mét (375 cuộn) rộng 1cm và dài 20 mét (300 cuộn) rộng 1,2cm và dài 20 mét (250 cuộn) rộng 1,5cm và Dài 20 mét (200 cuộn) rộng 1,8 cm và dài 20 mét (166 cuộn) rộng 2cm và dài 20 mét (150 cuộn) rộng 2,5 cm và dài 20 mét (120 cuộn) rộng 3 cm và dài 20 mét (100 cuộn) 3.5 rộng cm và dài 20 mét (85 cuộn) rộng 4 cm và dài 20 mét (75 cuộn) rộng 4,5 cm và dài 20 mét (66 cuộn) rộng 5 cm và dài 20 mét (60 cuộn) rộng 1 cm * 20 mét (32 cuộn) Rộng 1,2cm * 20 mét (27 cuộn) rộng 1,5cm * 20m (20 cuộn) rộng 1,8cm * 20m (18 cuộn) rộng 2cm * 20m (16 cuộn) rộng 2,5cm * 20m (13 cuộn) rộng 3cm * 20m ( 11 cuộn) rộng 3,5cm * 20 Cơm (9 cuộn) rộng 4cm * 20m (8 cuộn) rộng 4,5cm * 20m (7 cuộn) rộng 5cm * 20m (6 cuộn)
Hình thức bán hàng: đơn chiếc
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-06-10
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ
Băng giấy sơn và hộp đèn chữa cháy bằng giấy không để lại dấu vết của sơn tóc xé được che chắn Kết cấu giấy sơn bề mặt giấy nhớt cao băng dính viết được chữ

0965.68.68.11