Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-559303813433
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Mã số: HD-MWZ-D
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu sắc: rộng 1 cm và dài 12 mét (22 cuộn), rộng 1,2 cm và dài 12 mét (18 cuộn), rộng 1,5 cm và dài 12 mét (15 cuộn), rộng 1,8 cm và dài 12 mét (12 cuộn) , Rộng 2 cm và dài 12 mét (11 cuộn) chiều rộng 2,5 cm, chiều dài 12 mét (9 cuộn) chiều rộng 3 cm, chiều dài 12 mét (7 cuộn) chiều rộng 3,5 cm, chiều dài 12 mét (6 cuộn) chiều rộng 4 cm, chiều dài 12 mét (6 cuộn) rộng 1 cm và dài 20 mét (40 cuộn) rộng 1,2 cm và dài 20 mét (33 cuộn) rộng 1,5 cm và dài 20 mét (26 cuộn) rộng 1,8 cm và dài 20 mét (22 cuộn) Rộng 2 cm và dài 20 mét (20 cuộn) rộng 2,5 cm và dài 20 mét (16 cuộn) rộng 3 cm và dài 20 mét (13 cuộn) rộng 3,5 cm và dài 20 mét (11 cuộn) rộng 4 cm và 20 mét dài (10 cuộn)
Sử dụng: trang trí / sơn xe / tranh nghệ thuật
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
màu trắng
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: Mọi thông số kỹ thuật đều có thể được tùy chỉnh
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm
Băng giấy làm đẹp, thanh thấp chuyên dụng, không gây thương tích băng dính giấy 1cm

0965.68.68.11