Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-561201731360
194,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Khoản mục: Giấy màu kết cấu
Phân loại màu sắc: Màu xanh Chiều rộng 2CM Chiều dài 20M (12 cuộn) Chiều rộng màu xanh lá cây Chiều dài 2CM Chiều dài 20M (12 cuộn) Chiều rộng màu đỏ Chiều dài 2CM Chiều dài 20M (12 cuộn) Chiều rộng nâu Chiều dài 2CM Chiều rộng 20M (12 cuộn) Chiều rộng 0.5CM Chiều dài 20M (50 cuộn) Vui lòng để lại tin nhắn có chiều rộng 0.8CM và chiều dài 20M (31 cuộn). Vui lòng để lại tin nhắn với chiều rộng 1CM và chiều dài 20M (25 cuộn). Vui lòng để lại tin nhắn với chiều rộng 1.2CM và chiều dài 20M (20 cuộn). 1.8 CM chiều dài 20M (14 cuộn), vui lòng để lại tin nhắn chiều rộng 2CM chiều dài 20M (12 cuộn), vui lòng để lại tin nhắn chiều rộng 2.5CM dài 20M (10 cuộn), màu sắc vui lòng để lại tin nhắn chiều rộng 3CM dài 20M (8 cuộn) vui lòng để lại tin nhắn chiều rộng 3.5CM chiều dài 20M (7 cuộn) vui lòng để lại tin nhắn chiều rộng 4CM dài 20M (6 cuộn) màu vui lòng để lại tin nhắn chiều rộng 0.8CM dài 20M (cho 150 cuộn) vui lòng để lại a Chiều rộng tin nhắn 1CM dài 20M (1 hộp 120 cuộn, vui lòng để lại tin nhắn Chiều rộng 1.2CM dài 20M (100 cuộn màu) Vui lòng để lại tin nhắn chiều rộng 1.5CM và chiều dài 20M (vui lòng để lại tin nhắn cho 80 cuộn màu) Chiều rộng 1.8 CM dài 20M (vui lòng để lại tin nhắn cho 66 cuộn màu) Chiều rộng 2CM và chiều dài 20M (vui lòng để lại tin nhắn cho 60 cuộn màu) Chiều rộng 2,5 CM và chiều dài 20M (vui lòng để lại tin nhắn cho 48 cuộn màu) Chiều rộng 5CM * 20M (1 hộp: 24 cuộn màu vui lòng để lại lời nhắn, chiều rộng 3CM, chiều dài 20M (40 cuộn màu vui lòng để lại lời nhắn)
Sử dụng: trang trí / sơn xe / tách màu / hướng dẫn tự làm
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
Màu: xanh lá cây / xanh dương / xanh dương / đỏ / lục lam / nâu
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt
Băng giấy đầy màu sắc Giấy màu xanh lá cây / xanh / nâu trang trí ren giấy băng vải hình nền nghệ thuật dải giấy băng keo giấy nhiệt

0965.68.68.11