Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-581449519369
212,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 8915
Phân loại màu sắc: chính hãng rộng 10mm * dài 55m chính hãng rộng 12mm * dài 55m chính hãng rộng 15mm * dài 55m chính hãng rộng 18mm * dài 55m chính hãng rộng 20mm * dài 55m chính hãng rộng 25mm * dài 55m chính hãng rộng 30mm * dài 55M chính hãng chiều rộng 35mm * Chiều dài 55 m chiều rộng chính hãng 40mm * chiều dài 55m chiều rộng chính hãng 50mm * chiều dài 55m chiều rộng chính hãng 60mm * chiều dài 55m chiều rộng chính hãng 80mm * chiều dài 55m chiều rộng chính hãng 100mm * chiều dài 55m
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Thời gian bán ra thị trường: 2019-12-19
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m
Băng keo 3M8915 Khả năng chịu kéo Tủ lạnh Cố định Pin Lithium Di chuyển Về nhà Xé Không dấu vết Độ nhớt cao Bó keo thủy tinh trong suốt Sọc thủy tinh Keo dán cửa sổ Kính chịu nhiệt độ cao Keo dán một mặt băng dính 2 mặt 3m

0965.68.68.11