Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc

MÃ SẢN PHẨM: TD-552350838784
199,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: 18
Loại băng: băng điện
Phân loại màu sắc: Các mẫu thường được sử dụng rộng 10mm * dài 30 mét (tổng cộng 2 cuộn là 60 mét) Các mẫu thường được sử dụng rộng 12mm * dài 30 mét Các mẫu thường được sử dụng rộng 15mm * dài 30 mét (thường được sử dụng cho dây bọc) Các mẫu thường được sử dụng rộng 18mm * Dài 30 mét (dây bọc Thường dùng) Thường dùng rộng 20mm * dài 30m (thường dùng cho dây bọc) Thường dùng rộng 25mm * dài 30m Thường dùng Rộng 30mm * dài 30m Thường dùng Rộng 35mm * dài 30m Thường dùng Rộng 40mm * 30m dài Thường được sử dụng Chiều rộng 50mm * Dài 30 mét, các kiểu thường được sử dụng Chiều rộng 60mm * Dài 30 mét [kiểu chống cháy] 5mm * 30 mét, 2 cuộn với tổng chiều dài 60 mét (đối với các sản phẩm có yêu cầu cao) [kiểu chống cháy] 8mm * 30 mét , 2 cuộn có tổng chiều dài 60 mét (yêu cầu cao) Đối với sản phẩm) [Mẫu chống cháy] 10mm * 30 mét (đối với sản phẩm có nhu cầu cao) [Mẫu chống cháy] 12mm * 30 mét (đối với sản phẩm có yêu cầu cao) [Ngọn lửa- kiểu chống cháy] 15mm * 30 mét (đối với sản phẩm có nhu cầu cao) [Loại nhiên liệu kháng] 18mm * 30 mét (đối với sản phẩm có nhu cầu cao) [Loại chống cháy] 20mm * 30 mét (đối với sản phẩm có nhu cầu cao) [Chống cháy loại] 25mm * 30 mét (đối với sản phẩm yêu cầu cao) [Loại chống cháy] 30mm * 30 mét (đối với sản phẩm có yêu cầu cao) [Mẫu chống cháy] 35mm * 30 mét (đối với sản phẩm có yêu cầu cao) [Mẫu chống cháy ] 40mm * 30 mét (cho các sản phẩm có yêu cầu cao) [Mẫu chống cháy] 50mm * 30 mét (cho các yêu cầu cao) Sử dụng sản phẩm)
Doanh nghiệp sản xuất: Owen
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc
Băng keo axetat đen, băng cách điện mạnh 160 độ chống cháy và chịu nhiệt độ cao, có thể xé bằng tay, kéo căng cáp màn hình LCD, quấn dây, dây nịt ô tô, dây điện, băng cố định băng dính 2 mặt siêu chắc

0965.68.68.11