Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-646315113733
410,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: we5
Phân loại màu: rộng 5mm * dài 50m [5 cuộn] rộng 8mm * dài 50m [4 cuộn] rộng 10mm * dài 50m [3 cuộn] rộng 12mm * dài 50m [3 cuộn] rộng 15mm * dài 50 mét [2 cuộn] 20mm rộng * dài 50 mét [2 cuộn] rộng 25 mm * dài 50 mét [2 cuộn] rộng 30 mm * dài 50 mét [1 cuộn] rộng 35 mm * dài 50 mét [1 cuộn đóng gói] rộng 40 mm * dài 50 m [1 cuộn] 50 mm rộng * dài 50m [1 cuộn]
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt
Băng chống cháy ô tô, chống cháy mạnh cách nhiệt nhiệt độ cao pin biến áp cuộn dây động cơ niêm phong chống cháy keo hai mặt băng dính xốp 2 mặt

0965.68.68.11