Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-595875161705
207,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Băng keo chịu được sơn xịt xe hơi 90 độ, độ nhớt cao, xé rách ở nhiệt độ trung bình, không có dấu vết, có thể viết được, sinh viên mỹ thuật, vẽ và phác thảo nóng chảy, sơn bóng gia dụng, giấy che một mặt xé ra, băng dính không đánh dấu băng keo giấy 2cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY-780
Phân loại màu sắc: Nhỏ rộng 5mm * dài 50 mét (tổng cộng 10 cuộn 500 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 8mm * dài 50 mét (tổng cộng 10 cuộn 500 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 10mm * dài 50 mét (tổng cộng 5 cuộn 250 mét) Cao chịu nhiệt độ Rộng 12mm * Dài 50 mét (tổng cộng 5 cuộn 250 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 15mm * Dài 50 mét (Tổng cộng 5 cuộn 250 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 18mm * Dài 50 mét (Tổng cộng 5 cuộn 250 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 20mm * dài 50 mét (5 cuộn tổng cộng 250 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 25mm * dài 50 mét (tổng cộng 5 cuộn 250 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 30mm * 50 mét (tổng cộng 5 cuộn 250 mét) Chịu nhiệt độ cao Rộng 35mm * Dài 50 mét (giá 1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 40mm * Chiều dài 50 mét (giá 1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 45mm * Chiều dài 50 mét (giá 1 cuộn) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 50mm * Chiều dài 50 mét (Giá 1 cuộn) ) Chịu nhiệt độ cao Chiều rộng 60mm * Chiều dài 50 mét (Giá 1 cuộn) Chịu được nhiệt độ cao Chiều rộng 80mm * Chiều dài 50 mét (Giá 1 cuộn) Chịu được nhiệt độ cao Chiều rộng 100mm * Chiều dài 50 mét (Giá 1 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Công nghệ Nianpinhui Thâm Quyến.

0965.68.68.11