Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-574171903964
227,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: Rộng 10mm X55m dài 12mm X55m dài 15mm Rộng X55m Dài 18mm X55m Dài 20mm Rộng 20mm X55m Dài 25mm X55m Dài 30mm X55m Dài 35mm X55m Dài 40mm X55m Dài 45mm Dài X55 mét và rộng 50mm dài X55 mét
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2310
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt
Băng keo dán 3M2310 cho xe hơi băng keo chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không còn keo, phun sơn ở nhiệt độ cao, băng keo dán mặt nạ màu be làm đẹp xe băng keo giấy loại tốt

0965.68.68.11