Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-541016619032
227,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Ghi chú

Số lượng:
Loại băng: băng
Phân loại màu: 8mm * 22y 19 cuộn / ống 10mm * 22y 15 cuộn / ống 15mm * 22y 10 cuộn / ống 18mm * 22y 8 cuộn / ống 20mm * 22y 7 cuộn / ống 24mm * 22y 6 cuộn / ống 30mm * 22y 5 cuộn / Ống 35mm * 22y 4 cuộn / ống
Thương hiệu: bạo chúa giàu có
Mã số: M2022
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-08-01
Doanh nghiệp sản xuất: Caiba
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm
Băng keo dán băng dính giấy tạo tác không để lại keo Băng keo dán tường băng giấy không đánh dấu dùng cho sơn Băng keo dán tường ngoài băng dính giấy 2cm

0965.68.68.11