Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-580419331941
195,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2214
Màu sắc Phân loại: Loại nhỏ dài 5mm * 50m (3 cuộn) dài 8mm * 50m (2 cuộn) dài 10mm * 50m (2 cuộn) dài 12mm * 50m (2 cuộn) dài 15mm * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 18mm * dài 50 mét , Rộng 20mm * dài 50 mét, rộng 25mm * dài 50 mét, rộng 30mm * dài 50 mét, rộng 35mm * dài 50 mét, rộng 40mm * dài 50 mét, rộng 45mm * dài 50 mét, rộng 50mm * dài 50 mét, Rộng 60mm * Dài 50m, Rộng 80mm * Dài 50mm, Rộng 100mm * Dài 50m
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 ô tô chịu nhiệt độ cao phun sơn phun giấy dán mặt nạ có độ nhớt cao xé tay không có cặn bảo vệ móng tay tách màu giấy trang trí gạch men Đường may đẹp giấy trang trí cửa ra vào và băng che cửa sổ bang dinh giay

0965.68.68.11