Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản

MÃ SẢN PHẨM: TD-539711710376
202,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: ICOLOUR / nhạc thẻ tình yêu
Khoản mục: Giấy kết cấu
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 12mm * chiều dài 20 mét (3 cuộn) Chiều rộng 12mm * chiều dài 20 mét (5 cuộn) Chiều rộng 12mm * chiều dài 20 mét (9 cuộn) Chiều rộng 24mm * chiều dài 20 mét (3 cuộn) Chiều rộng 24mm * chiều dài 20 mét ( 5 cuộn) rộng 24mm * dài 20 mét (9 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Aikale
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản
Băng keo dán mặt nạ, băng keo dán giấy chuyên dụng dành cho sinh viên mỹ thuật, giấy có đường may đẹp liền mạch, vẽ tranh bằng giấy crepe, dán trang trí tường, keo dán mặt nạ, phun sơn, vẽ mặt nạ, vẽ tranh xé tay, bao che, chừa khoảng trắng siêu rộng Trong tài khoản

0965.68.68.11