Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-590514529484
447,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mã số: 033102
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1CM, chiều dài 20 mét, 80 cuộn, chiều rộng 1.2CM, chiều dài 20 mét, 64 cuộn, chiều rộng 1.5CM, chiều dài 20 mét, 52 cuộn, chiều rộng 1.8CM, chiều dài 20 mét, 44 cuộn, chiều rộng 2CM, chiều dài 20 mét, 40 Chiều rộng cuộn 2,4 cm Chiều dài 20 mét, một hộp 32 cuộn chiều rộng 3 CM chiều dài 20 mét, một hộp 28 cuộn chiều rộng 4CM chiều dài 20 mét, một hộp 20 cuộn chiều rộng 4,5 CM chiều dài 20 mét, một hộp 16 cuộn chiều rộng 5CM 20 mét, một hộp 16 cuộn thông số kỹ thuật tùy chỉnh
Nhà sản xuất: Fuxing Huajiu Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-03-31
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy
Băng giấy nghệ thuật sinh viên đặc biệt băng che mặt nạ băng phun sơn mặt nạ phác thảo đặc biệt băng che mặt nạ băng bán buôn đá thực sơn băng đẹp đường may băng trang trí giấy tách màu băng dính giấy

0965.68.68.11