Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-602416212519
214,000 đ
Phân loại màu:
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: King of Feather
Chất liệu: Giấy kết cấu
Phân loại màu sắc: Chiều rộng 8mm * Chiều dài 50m (7 cuộn) Chiều rộng 10mm * Chiều dài 50m (6 cuộn) Chiều rộng 12mm * Chiều dài 50m (5 cuộn) Chiều rộng 15mm * Chiều dài 50m (4 cuộn) Chiều rộng 20mm * Chiều dài 50m (3 cuộn) Chiều rộng 24mm * Chiều dài 50m (3 cuộn) Chiều rộng 30mm * Chiều dài 50m (2 cuộn) Chiều rộng 35mm * Chiều dài 50m (2 cuộn) Chiều rộng 40mm * Chiều dài 50m (2 cuộn) Chiều rộng 45mm * Chiều dài 50m (2 cuộn) Chiều rộng 50mm * Chiều dài 50m (1 cuộn) Chiều rộng FCL 10mm * Chiều dài 50m (80 cuộn) Chiều rộng FCL 15mm * Chiều dài 50m (52 ​​cuộn) Chiều rộng FCL 20 mm * chiều dài 50 mét (40 cuộn) Chiều rộng FCL 30 mm * chiều dài 50 mét (28 cuộn) Chiều rộng FCL 40 mm * chiều dài 50 mét (20 cuộn) Chiều rộng FCL 50 mm * chiều dài 50 mét (16 cuộn) Toàn bộ hộp rộng 100mm * dài 50m (8 cuộn)
Kích thước: 0x0mm
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy
Masking tape học sinh chuyên dụng băng viết, giấy khâu đẹp, giấy tách màu, trang trí phun sơn mặt nạ băng dính giấy

0965.68.68.11