Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-651981460193
187,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mã số: HJ2021
Phân loại màu: chiều rộng 10MM chiều dài 13 mét [1 cuộn] chiều rộng 10MM chiều dài 13 mét [2 cuộn] chiều rộng 10MM chiều dài 13 mét [5 cuộn] chiều rộng 12MM chiều dài 13 mét [5 cuộn] chiều rộng 15MM chiều dài 13 mét [5 cuộn] chiều rộng 20MM Chiều dài 13 mét [5 cuộn] Chiều rộng 10MM chiều dài 13 mét [10 cuộn] Chiều rộng 12MM chiều dài 13 mét [10 cuộn] Chiều rộng 15MM chiều dài 13 mét [10 cuộn] Chiều rộng 20MM chiều dài 13 mét [10 cuộn]
Nhà sản xuất: Hangzhou Point-to-Point Trading Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-07-20
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm
Băng keo dán mặt nạ dành cho sinh viên mỹ thuật, băng keo dán mặt nạ không có vết và dễ xé dùng cho vẽ màu nước, băng keo crepe, sơn xịt, vẽ tranh, ốp gạch mặt nạ, đường may đẹp, băng keo giấy viết băng dính giấy 5cm

0965.68.68.11