Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ

MÃ SẢN PHẨM: TD-622942283413
189,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: SZFY
Mã số: 01
Phân loại màu: dài 10MM * 50 mét (giá 2 cuộn) dài 12MM * 50 mét (giá 2 cuộn) dài 15MM * 50 mét (giá 2 cuộn) rộng 18MM * dài 50 mét, rộng 20MM * dài 50 mét, rộng 25MM * 50 mét Chiều dài rộng 30mm * dài 50mm rộng 40mm * dài 50m, rộng 45mm * dài 50mm, rộng 50mm * dài 50m, rộng 60mm * dài 50m, rộng 80mm * dài 50m, rộng 100mm * dài 50m, rộng 10mm * dài 50m 【 Giá 60 cuộn, bán hàng trực tiếp tại nhà máy] Rộng 12MM * dài 50 mét [giá 50 cuộn, bán hàng trực tiếp tại nhà máy] Rộng 15MM * Dài 50 mét [Giá 40 cuộn, bán hàng trực tiếp tại nhà máy] Rộng 18MM * Dài 50 mét [Giá 33 cuộn, xuất xưởng bán hàng trực tiếp] Chiều rộng 20MM * dài 50 mét [giá 30 cuộn, bán hàng trực tiếp tại nhà máy] rộng 25MM * dài 50 mét [giá 24 cuộn, bán hàng trực tiếp tại nhà máy] Rộng 30MM * dài 50 mét [giá 20 cuộn, bán hàng trực tiếp tại nhà máy] rộng 40MM * Dài 50 mét [Giá 15 cuộn, bán hàng trực tiếp tại nhà máy] Rộng 50MM * Dài 50 mét [Giá 12 cuộn, bán hàng trực tiếp tại Nhà máy]
Nhà sản xuất: Shenzhen Longhui Industrial Materials Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ
Băng keo dán mặt nạ viết được, keo tách màu, băng keo chữ Mỹ, băng keo giấy không để lại keo giấy rách tay, keo dán mặt nạ học sinh mỹ thuật chuyên dụng, phun sơn, trang trí trang trí, làm đẹp đường may bán buôn tảo cát băng keo giấy dùng để vẽ

0965.68.68.11