Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-641791686603
1,762,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ màu vàng phun sơn phủ tường trang trí, không vết viết được, xé dán tường và gạch lát nền, băng keo đường may đẹp, không dư keo, giấy màu, băng keo chữ US, 50 mét băng dính băng dán giấy
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ xuất sắc
Khoản mục: gói lớn màu vàng
Loại băng: băng
Phân loại màu: 270 cuộn [chiều rộng 1 cm × chiều dài 50 mét] màu vàng 270 cuộn [chiều rộng 1 cm × chiều dài 50 mét] màu trắng 180 cuộn [chiều rộng 1,5 cm × chiều dài 50 mét] màu vàng 180 cuộn [chiều rộng 1,5 cm × chiều dài 50 mét] 135 cuộn màu trắng [chiều rộng 2 cm × chiều dài 50 mét] màu vàng 135 cuộn [chiều rộng 2 cm × chiều dài 50 mét] màu trắng 108 cuộn [chiều rộng 2,5 cm × chiều dài 50 mét] màu vàng 108 cuộn [chiều rộng 2,5 cm × chiều dài 50 mét] màu trắng 90 Cuộn [chiều rộng 3 cm × chiều dài 50 mét] màu vàng 90 cuộn [chiều rộng 3 cm × chiều dài 50 mét] màu trắng 77 cuộn [chiều rộng 4 cm × chiều dài 50 mét] màu vàng 77 cuộn [chiều rộng 4 cm × chiều dài 50 mét] màu trắng 54 cuộn [ Chiều rộng 5cm × Chiều dài 50m] Màu vàng 54 cuộn [Chiều rộng 5cm × Chiều dài 50m] Màu trắng 27 cuộn [Chiều rộng 10cm × Chiều dài 50m] Màu vàng 27 cuộn [Chiều rộng 10cm × Chiều dài 50m] Màu trắng 18 cuộn [Chiều rộng 15 Cm × chiều dài 50 mét] màu vàng 18 cuộn [chiều rộng 15 cm × chiều dài 50 mét] màu trắng
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Vật liệu bao bì Anui Zhongsheng.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-01

0965.68.68.11