Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-599740732816
214,000 đ
Phân loại màu:
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: ICOLOUR / nhạc thẻ tình yêu
Khoản mục: Băng keo
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: Rộng 1,2 cm dài X15 mét (5 cuộn tổng cộng 75 mét) dao tiện ích miễn phí Rộng 1,8 cm dài X15 mét (tổng cộng 5 cuộn 75 mét) dao tiện ích miễn phí rộng 2,4 cm dài X15 mét (5 cuộn tổng 75 mét) dao tiện ích rộng 3,6 CM dài X15 mét (tổng cộng 5 cuộn 75 mét) dao tiện ích miễn phí rộng 4,8 cm X dài 15 mét (tổng cộng 5 cuộn 75 mét) dao tiện ích miễn phí
Doanh nghiệp sản xuất: ICOLOUR / Aikale
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu
Masking băng nghệ thuật học sinh đặc biệt băng giấy liền mạch đẹp đường may tranh giấy với crepe giấy để che trang trí tường văn bản cực rộng mặt nạ keo phun sơn mặt nạ viết tay xé tranh vẽ mặt nạ trống băng keo giấy nâu

0965.68.68.11