Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-20180605829
206,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 200MP
Phân loại màu sắc: rộng 50MM * dài 55 mét, rộng 30MM * dài 55 mét, rộng 25MM * dài 55 mét, rộng 20MM * dài 55 mét, rộng 15MM * dài 55 mét, rộng 10MM * 55 mét, rộng 8MM * 55 mét dài 5MM rộng * 55 mét Chiều dài 3MM chiều rộng * 55 mét chiều dài 12MM chiều rộng * 55 mét chiều dài 90MM chiều rộng * 55 mét chiều dài
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm
Keo dán hai mặt 3M200MP chính hãng Băng keo hai mặt trong suốt PET Băng keo hai mặt trong suốt 3M 1-2-3-5CM * 55M băng dính 2 mặt 2cm

0965.68.68.11