Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-553766373918
226,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 3M9448AMQJ
Phân loại màu sắc: Đường kính 40mm * Độ dày 3mm (20 chiếc) Đường kính 60mm * Độ dày 3mm (10 chiếc) 54.5mm * 43mm (10 chiếc) 85mm * 54mm (5 chiếc)
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt
Keo dán hai mặt chính hãng 3M Super Strong Dàn dày bọt bọt biển Băng keo dán xe không thấm nước Xe đặc biệt băng keo dính 2 mặt

0965.68.68.11