Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ

MÃ SẢN PHẨM: TD-623136631850
215,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: Băng sơn
Loại băng: băng
Màu sắc Phân loại: Rộng 1cm * Dài 15m (15 cuộn) Rộng 1.2cm * Dài 15m (13 cuộn) Rộng 1.5cm * Dài 15m (10 cuộn) Rộng 1.8cm * Dài 15m (8 cuộn) Rộng 2cm * dài 15m (7 cuộn) ) Chiều rộng 2,2cm * Chiều dài 15m (6 cuộn) Chiều rộng 3cm * Chiều dài 15m (5 cuộn) Chiều rộng 3,5cm * Chiều dài 15m (4 cuộn) Chiều rộng 4,5cm * Chiều dài 15m (3 cuộn) Chiều rộng 0,8cm * 50m (8 cuộn) Chiều rộng 1cm * 50m (6 cuộn) Chiều rộng 15MM * 50m (4 cuộn) Chiều rộng 18MM * 50m (4 cuộn) Chiều rộng 20MM * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 25MM * 50m (3 cuộn) Chiều rộng 30MM * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 40MM * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 45MM * 50m (2 cuộn) Chiều rộng 55MM * 50m (2 cuộn)
Nhà sản xuất: Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-07-09
Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ
Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ
Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ
Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ
Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ
Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ
Băng keo dán mặt nạ, Tranh dán, sinh viên mỹ thuật, băng keo đặc biệt, bản vẽ phác thảo, chảy, không có cặn, giấy tách màu có thể ghi, sơn phun xe, trang trí mặt nạ, tường có đường may đẹp, băng giấy xé tay liền mạch băng dính dán giấy vẽ

0965.68.68.11