Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò

MÃ SẢN PHẨM: TD-630915541816
192,000 đ
Phân loại màu:
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: YY-Phun màng bảo vệ mặt nạ
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Màng bảo vệ mặt nạ Washi: chiều rộng 55cm * chiều dài 25m (giá mỗi cuộn) Màng bảo vệ mặt nạ Washi: chiều rộng 55cm * chiều dài 25m (giá 60 cuộn) Màng bảo vệ mặt nạ Washi: chiều rộng 110cm * chiều dài 25m (giá 1 cuộn) Washi màng bảo vệ mặt nạ: chiều rộng 110cm * chiều dài 25m (giá 30 cuộn) Màng bảo vệ mặt nạ Washi: chiều rộng 150cm * chiều dài 25m (giá 1 cuộn) Màng bảo vệ mặt nạ Washi: chiều rộng 150cm * chiều dài 25m (giá 30 cuộn) và Phim bảo vệ mặt nạ giấy: chiều rộng 180cm * chiều dài 12m (giá mỗi cuộn) Màng bảo vệ mặt nạ Washi: chiều rộng 180cm * chiều dài 12m (giá 30 cuộn) Màng bảo vệ mặt nạ Washi: chiều rộng 240cm * chiều dài 12m (giá mỗi cuộn) Mặt nạ giấy Washi Màng bảo vệ: chiều rộng 240cm * chiều dài Màng che sơn xe ô tô 12m (giá 30 cuộn): chiều rộng 55cm * chiều dài 25m (giá 1 cuộn) màng che sơn xe: chiều rộng 55cm * chiều dài 25m (giá 60 cuộn) màng che sơn xe: chiều rộng 110cm * Chiều dài 25m (giá 1 cuộn ) Màng che sơn xe: Rộng 110cm * Dài 25m (giá 30 cuộn) Màng bảo vệ đặc biệt cho dây neo: Rộng 18cm * dài 20m (giá 1 cuộn) Màng bảo vệ đặc biệt cho dây neo: Rộng 18cm * Dài 20m (giá 60 cuộn) Chất liệu giày màng che căng: Rộng 8cm * Dài 30m (giá 1 cuộn) Màng căng chất liệu giày: Rộng 8cm * Dài 30m (giá 150 cuộn) Màng căng chất liệu giày: Rộng 10cm * Dài 30m (giá 1 cuộn) Chất liệu kéo căng mặt nạ film: Rộng 10cm * Dài 30m (giá 150 cuộn) Chất liệu làm giày bọc giấy nilon: Rộng 8cm * Dài 30m (giá 1 cuộn) Chất liệu làm giày bọc giấy nilon: Rộng 8cm * Dài 30m (giá 200 cuộn) Chất liệu làm giày bọc giấy nilon: chiều rộng 10cm * chiều dài 30m (giá 1 cuộn) Chất liệu làm giày giấy nhựa: chiều rộng 10cm * chiều dài 30m (giá 200 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-11-04
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò
Màng che, màng bảo vệ sơn xe hơi, làm sạch gia đình, chống bụi, giấy và giấy có kết cấu tự dính thực tế, trang trí bằng bùn tảo cát bên ngoài, sơn tường, phun, giấy che, phim bảo vệ, màng giấy che băng keo giấy da bò

0965.68.68.11