Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-522188462001
212,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Băng che mặt 7 màu
Phân loại màu: Màu xanh lá cây bám dính yếu và khổ giấy 20MM * 50M [2 cuộn] Màu xanh lá cây bám dính yếu và khổ giấy rộng 30MM * 50M [1 cuộn] Khổ rất hẹp 5MM * dài 50M (5 cuộn) nhớ lưu ý màu ô rộng 10MM * dài 50M (5 cuộn) nhớ màu chiều rộng nốt nhạc 12MM * chiều dài 50M (5 cuộn) nhớ màu chiều rộng nốt nhạc 15MM * chiều dài 50M (5 cuộn) nhớ màu chiều rộng nốt nhạc 20MM * chiều dài 50M (2 cuộn) nhớ màu giấy bạc chiều rộng 25MM * chiều dài 50M (2 cuộn) nhớ màu sắc hình tờ tiền, chiều rộng 30MM * chiều dài 50M (2 cuộn), nhớ màu ghi, chiều rộng 40MM * chiều dài 50M (2 cuộn), nhớ màu sắc của ghi chú, chiều rộng 50MM * chiều dài 50M (1 cuộn), hãy nhớ màu sắc của ghi chú
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu
Màu mặt nạ giấy xe ô tô tự làm giấy trang trí màu băng tách nhãn dán băng không đánh dấu Băng đen che băng băng dính giấy mua ở đâu

0965.68.68.11