Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-604953544496
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Kai Zhen
Phân loại màu: 5mm * 18m (60 cuộn trong ống) 8mm * 18m (37 cuộn trong ống) 10mm * 18m (30 cuộn trong ống) 12mm * 18m (25 cuộn trong ống) 15mm * 18m (ống có 25 cuộn) 20 cuộn) 18mm * 18m (16 cuộn trong một ống) 20mm * 18m (15 cuộn trong một ống) 25mm * 18m (12 cuộn trong một ống) 30mm * 18m (10 cuộn trong một ống) 35mm * 18m ( một ống) 8 cuộn) 40mm * 18 mét (7 cuộn trong ống) 50mm * 18 mét (6 cuộn trong ống) 5mm * 50 mét (60 cuộn trong ống) 8mm * 50 mét (37 cuộn trong ống) 10mm * 50 mét (ống có 37 cuộn) 30 cuộn) 12mm * 50m (25 cuộn trên mỗi ống) 15mm * 50m (20 cuộn trên mỗi ống) 20mm * 50m (15 cuộn trên mỗi ống) 25mm * 50m (12 cuộn trên mỗi ống) 30mm * 50m (một ống 12 cuộn) 10 cuộn) 35mm * 50m (8 cuộn trên mỗi ống) 40mm * 50m (7 cuộn trên mỗi ống) 50mm * 50m (6 cuộn trên mỗi ống) Cần tùy chỉnh chiều rộng của nửa ống để tìm dịch vụ khách hàng
Nhà sản xuất: Shenzhen Changdaxiang Electronics Co., Ltd.
Thời gian bán ra thị trường: 2019-10-11
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo có thể được viết bằng keo tách màu băng keo giấy nâu thấm nước

0965.68.68.11