Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-636295541889
195,000 đ
chiều dài:
Băng keo hai mặt cố định
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: rộng 18mm * dài 5m [1 cuộn] rộng 18mm * dài 15m [1 cuộn] rộng 18mm * dài 15m [2 cuộn] rộng 18mm * dài 15m [5 cuộn] rộng 18mm * dài 15m [10 cuộn] rộng 18mm * Dài 15m [50 cuộn] rộng 18mm * dài 15m [100 cuộn] Đảm bảo chất lượng trực tiếp tại nhà máy
Chiều dài: băng keo hai mặt cố định
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm
Băng dính đặc biệt không đánh dấu để dán các câu đối Lễ hội mùa xuân, dễ xé, dán keo các câu đối tạo tác, hình ảnh năm mới, đám cưới trong suốt và các nhân vật hạnh phúc băng keo 2 mặt 5cm

0965.68.68.11