Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu

MÃ SẢN PHẨM: TD-631172106833
211,000 đ
Phân loại màu:
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Băng keo dán phòng cưới xe cưới
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: rộng 1,5 cm * dài 5 m * 1 cuộn rộng 2 cm * dài 5 m * 1 cuộn rộng 3 cm * dài 5 m * 1 cuộn rộng 5 cm * dài 5 m * 1 cuộn
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu
Miller Qi băng keo hai mặt siêu mỏng không đánh dấu bong bóng nơi tổ chức tiệc cưới xe cưới đặc biệt màng màu đỏ có độ dẻo cao trong suốt phim cầu hôn tiệc nano keo hai mặt không để lại vết băng dính chắc chắn không dính đinh băng dính 2 mặt giá bao nhiêu

0965.68.68.11