Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-597823277605
852,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mã số: 2019-7-4
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1CM, chiều dài 50 mét (80 cuộn), chiều rộng 1.2CM, chiều dài 50 mét (64 cuộn), chiều rộng 1.5CM, chiều dài 50 mét (52 cuộn), chiều rộng 1.8CM, chiều dài 50 mét (44 cuộn), chiều rộng 2CM, chiều dài 50 mét (40 cuộn)) Chiều rộng 3CM Chiều dài 50 mét (28 cuộn) Chiều rộng 4CM Chiều dài 50 mét (20 cuộn) Chiều rộng 5CM Chiều dài 50 mét (16 cuộn) Chiều rộng 6CM Chiều dài 50 mét (12 cuộn) Chiều rộng 4,5CM Chiều dài 50 mét (16 cuộn) Chiều rộng 10CM Chiều dài 50 mét (8 cuộn), chiều rộng 20CM, chiều dài 50 mét (4 cuộn), chiều rộng 3.5CM, chiều dài 50 mét (20 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Hangzhou Fuxing Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-07-04
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu
Băng dán mặt nạ làm đẹp xe hơi băng keo phun sơn mặt nạ màu vàng đá thật sơn băng dán mặt nạ bán buôn giấy dán mặt nạ liền mạch có độ nhớt cao rộng 50 mét rộng 2 cm đến 15 cm băng keo nâu

0965.68.68.11