Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-608550037848
290,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mã số: 2019.11.25
Phân loại màu sắc: chiều rộng 2 cm, chiều dài 100 mét (4 cuộn), chiều rộng 3 cm, chiều dài 100 mét (4 cuộn), chiều rộng 4 cm, chiều dài 100 mét (2 cuộn), chiều rộng 5 cm, chiều dài 100 mét (2 cuộn) , rộng 1 cm, dài 100 mét (8 cuộn) rộng 1,5cm dài 100m (8 cuộn) rộng 6cm dài 100m (2 cuộn) rộng 8cm, rộng 100m dài 10cm rộng 100m dài 15cm rộng 100m dài 20cm dài 100m rộng 2,4cm Dài 100 mét (4 cuộn)
Nhà sản xuất: Fuxing Huajiu Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian bán ra thị trường: 2019-11-25
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ
Băng keo dán mặt nạ băng keo 100 mét băng giấy bán buôn băng keo xé tay nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo mặt nạ đường may đẹp băng giấy băng dán mặt nạ băng keo phun sơn mặt nạ băng phun cát tường bên ngoài băng dính viết được chữ

0965.68.68.11