Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn

MÃ SẢN PHẨM: TD-586372911779
218,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY-băng thợ điện
Loại băng: băng điện
Phân loại màu: đen 9,5 mét (một ống 10 cuộn tổng 95 mét) trắng 9,5 mét (một ống 10 cuộn tổng 95 mét) màu đỏ 9,5 mét (một ống 10 cuộn tổng cộng 95 mét) màu vàng 9,5 mét (một ống 10 cuộn tổng số cuộn là 95 mét) Màu xanh 9,5 mét (tổng số cuộn 10 cuộn là 95 mét) Màu xanh 9,5 mét (tổng số cuộn 10 cuộn là 95 mét) Màu đen (giá hộp 300 cuộn) Màu trắng (giá hộp 300 cuộn) ) Màu đỏ (giá hộp 300 cuộn) Màu vàng (giá hộp 300 cuộn) Màu xanh lam (giá hộp 300 cuộn) Màu xanh lá cây (giá hộp 300 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn
Băng cách điện Băng cách điện Băng dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy màu đen đỏ vàng trắng xanh lá cây xanh Băng keo điện PVC quấn dây và đóng đai băng điện băng keo 2 mặt khổ lớn

0965.68.68.11