Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-563243830742
211,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: 47
Phân loại màu sắc: Mạnh mẽ rộng 5mm X dài 20 mét (2 cuộn) Mạnh mẽ rộng 8mm X dài 20 mét mạnh mẽ rộng 10mm X dài 20 mét mạnh mẽ rộng 12mm rộng 20 mét mạnh mẽ rộng 15mm X dài 20 mét mạnh mẽ rộng 18mm X dài 20 mét mạnh mẽ Rộng 20mm X dài 20 mét mạnh 25mm rộng X20m dài mạnh 30mm rộng X20m dài 35mm rộng X20m dài mạnh 40mm rộng X20m dài 45mm rộng X20m mạnh 50mm rộng X20m dài 60mm rộng X20m mạnh 80mm rộng X20m dài mạnh 100mm rộng X20 dài mét
Doanh nghiệp sản xuất: Owen
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường
Băng dính sợi hai mặt siêu dính cao su mạnh mẽ liên kết sợi thủy tinh bọt cố định tường lưới chống thấm băng dính bọt mịn xốp chống va chạm ngọc trai băng dính hai mặt băng keo 2 mặt dán tường

0965.68.68.11