Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-627552158477
454,000 đ
Phân loại màu:
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: mst21
Phân loại màu sắc: đen-rộng 16mm * dài 25m (bộ quần áo) đen-rộng 20mm * dài 25m (bộ quần áo) đen-rộng 25mm * dài 25m (bộ quần áo) đen-rộng 30mm * dài 25m (bộ quần áo) đen-rộng 38mm * dài 25m (Bộ) Màu đen-rộng 50mm * dài 25m (bộ) Trắng-rộng 16mm * dài 25m (bộ) Trắng-rộng 20mm * dài 25m (bộ) Trắng-rộng 25mm * dài 25m (bộ) Trắng-rộng 30mm * dài 25m (Bộ) Trắng-rộng 38mm * dài 25m (bộ) Trắng-rộng 50mm * dài 25m (bộ)
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp
Miloqi chất kết dính hai mặt mạnh mẽ Velcro rèm có độ dẻo cao Băng dính hai mặt khóa với khóa mẹ khóa băng keo tự dính cửa rèm cửa sổ dán dải cố định keo không đánh dấu đặc biệt băng dính 2 mặt xốp

0965.68.68.11