Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-558709267438
272,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Khoản mục: Keo dán mặt nạ màu xanh
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: rộng 0,5 cm và dài 20 mét (28), rộng 0,8 cm và dài 20 mét (17 cuộn), rộng 1 cm và dài 20 mét (14 cuộn), rộng 1,2 cm và dài 20 mét (11 cuộn), Rộng 1,5 cm và dài 20 mét (9 cuộn) rộng 1,8 cm và dài 20 mét (7 cuộn) rộng 2 cm và dài 20 mét (7 cuộn) rộng 2,5 cm và dài 20 mét (5 cuộn) rộng 3 cm và 20 mét dài (4 cuộn) rộng 3,5 cm và dài 20 mét (4 cuộn) rộng 4 cm và dài 20 mét (3 cuộn) rộng 4,5 cm và dài 20 mét (3 cuộn) rộng 8 mm và dài 20 mét (1 hộp: 143 cuộn) rộng 1 cm và dài 20 mét (1 hộp: 115 cuộn) rộng 1,2 Cm, dài 20 mét (1 hộp: 96 cuộn), rộng 1,5 cm, dài 20 mét (1 hộp: 76 cuộn), rộng 1,8 cm, chiều dài 20 mét (1 hộp: 63 cuộn), chiều rộng 2 cm, chiều dài 20 mét (1 hộp: 57 cuộn) Chiều rộng 2,5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 46 cuộn) Chiều rộng 3 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 38 cuộn) Chiều rộng 4,5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 25 cuộn) Chiều rộng 5 cm và chiều dài 20 mét (1 hộp: 23 cuộn)
Sử dụng: tự làm bằng tay / trang trí / sơn xe / trang trí / nghệ thuật
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
màu sắc: xanh lam
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -80 độ
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m
Băng giấy kết cấu màu xanh trang trí tay có thể được viết dễ xé băng giấy nghệ thuật màu băng giấy băng keo giấy 3m

0965.68.68.11