Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-45694174369
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Mã số: 307C
Phân loại màu sắc: Tận hưởng liên kết tùy chỉnh để liên hệ với dịch vụ khách hàng rộng 10mm * dài 50m (5 cuộn) rộng 12mm * dài 50m (5 cuộn) rộng 15mm * dài 50m (4 cuộn) rộng 18mm * dài 50m (3 cuộn) Chiều rộng 20mm * 50 dài mét (3 cuộn) rộng 25mm * dài 50 mét (3 cuộn) rộng 30mm * dài 50 mét (3 cuộn) rộng 40mm * dài 50 mét (2 cuộn) rộng 50mm * dài 50 mét (1 cuộn) 60mm rộng * 50 mét dài (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu
Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu
Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu
Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu
Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu
Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu
Băng keo dán xe phun sơn mặt nạ trang trí gia dụng bảo vệ phim màu ngăn cách giấy mặt nạ phim làm đẹp đường may nhãn dán trắng học sinh sơn thủ công vẻ đẹp văn bản keo và băng giấy bán buôn băng keo nâu

0965.68.68.11