Băng giấy kết cấu nâng cao Xe sơn trang trí trang trí ngoại thất màu sắc Màu sắc đẹp Dàn đường may dễ xé băng dính giấy dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-640037941645
211,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: khổ rộng 1 cm và 50 mét 10 cuộn rộng 1,2 cm và 50 mét 10 cuộn rộng 1,5 cm và 50 mét 10 cuộn rộng 1,8 cm và 50 mét 10 cuộn rộng 2 cm và 50 mét 4 cuộn rộng 2,5 cm và 50 mét 4 cuộn rộng 3 cm và 50 mét 4 cuộn rộng 3,5 cm và 50 mét 4 cuộn rộng 4 cm và 50 mét 4 cuộn rộng 5 cm và 50 mét 2 cuộn rộng 6 cm và 50 mét 2 cuộn rộng 8 cm và 50 mét 2 cuộn 10 cm rộng và 50 mét 1 cuộn rộng 15 cm và 50 mét 1 cuộn 1 cm rộng 20 mét 20 cuộn 1,5 cm rộng 20 mét 13 cuộn rộng 1,8 cm 20 mét 11 cuộn rộng 2 cm 20 mét 10 cuộn rộng 2,4 cm 20 mét 8 cuộn 3 cm rộng 20 mét 7 cuộn rộng 3,6 cm rộng 20 mét 5 cuộn rộng 4 cm và 20 mét 5 cuộn rộng 5 cm và 20 mét 4 cuộn rộng 10 cm và 20 mét 2 cuộn
Tính chất: không có keo
Ưu điểm: dễ rách
Đối tượng: sơn xe
Băng giấy kết cấu nâng cao Xe sơn trang trí trang trí ngoại thất màu sắc Màu sắc đẹp Dàn đường may dễ xé băng dính giấy dán tường
Băng giấy kết cấu nâng cao Xe sơn trang trí trang trí ngoại thất màu sắc Màu sắc đẹp Dàn đường may dễ xé băng dính giấy dán tường
Băng giấy kết cấu nâng cao Xe sơn trang trí trang trí ngoại thất màu sắc Màu sắc đẹp Dàn đường may dễ xé băng dính giấy dán tường
Băng giấy kết cấu nâng cao Xe sơn trang trí trang trí ngoại thất màu sắc Màu sắc đẹp Dàn đường may dễ xé băng dính giấy dán tường
Băng giấy kết cấu nâng cao Xe sơn trang trí trang trí ngoại thất màu sắc Màu sắc đẹp Dàn đường may dễ xé băng dính giấy dán tường

0965.68.68.11