Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-542546283276
204,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Khoản mục: Băng giấy kraft
Phân loại màu: Keo rộng 20mm x dài 25 mét (5 cuộn) Keo rộng 25mm x 25 mét (5 cuộn) Keo rộng 30mm x 25 mét (4 cuộn) Keo rộng 35mm x 25 mét (3 cuộn) Keo rộng 40mm x 25 mét (3 cuộn) dán rộng 45mm x 25 mét (3 cuộn) dán keo rộng 48mm x 25 mét (3 cuộn) dán keo rộng 50mm x 25 mét (2 cuộn) dán keo rộng 60mm x 25 mét (2 cuộn) dán keo rộng 80mm x 25 mét (2 cuộn) cộng với keo rộng 100mm x 25 mét cộng với keo rộng 120mm x 25 mét cộng với keo rộng 150mm x 25 mét cộng với keo rộng 200mm x 25 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m
Băng giấy kraft không thấm nướcBăng giấy kraft siêu mạnh Băng keo tự dính băng dính giấy 3m

0965.68.68.11