Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-584343557349
374,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: 3G302 FCL
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu: rộng 0,5cm * dài 20m [120 cuộn / hộp] rộng 0,8cm * dài 20m [80 cuộn / hộp] rộng 1,0cm * dài 20m [60 cuộn / hộp] Liên hệ dịch vụ khách hàng trực tuyến rộng 1,5cm * dài 20 mét [40 cuộn / thùng] rộng 2.0 cm * dài 20m [32 cuộn / thùng] rộng 2.5 cm * dài 20m [24 cuộn / thùng] rộng 3.0 cm * dài 20m [20 cuộn / thùng] Tùy chỉnh thông số kỹ thuật này Rộng 5.0 cm * 20 mét dài [12 cuộn / thùng] Hỗ trợ tùy chỉnh
Doanh nghiệp sản xuất: chất lượng tiêu chuẩn
Thời gian bán ra thị trường: 2018-12-19
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước
Băng keo giấy đường may đẹp khổ rộng 1-2-3-4-5CM keo giấy xé tay trang trí mặt nạ bùn tảo cát dễ xé không để lại vết băng keo giấy nâu thấm nước

0965.68.68.11