Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú

MÃ SẢN PHẨM: TD-629073566423
219,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: cơm đào
Khoản mục: Băng keo
Phân loại màu sắc: chiều rộng 1cm-10 cuộn chiều rộng 1.5cm-8 cuộn chiều rộng 2cm-6 cuộn chiều rộng 3cm-4 cuộn chiều rộng 3.5cm-3 cuộn chiều rộng 4cm-2 cuộn 1cm-1.5cm-2cm hỗn hợp 7 cuộn 3cm-3.5cm-4cm hỗn hợp 3 cuộn
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú
Băng giấy làm đẹp dán làm đẹp, đặc biệt, không có cao su, rách tay, sơn, tường, không có băng dính giấy băng dính ghi chú

0965.68.68.11