băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-555279514287
183,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huada
Mã số: HD-MWZ-D
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: chiều rộng 2 cm, chiều dài 50 mét (2 cuộn), chiều rộng 2,5 cm, chiều dài 50 mét (2 cuộn), chiều rộng 3 cm, chiều dài 50 mét (1 cuộn), chiều rộng 3,5 cm, chiều dài 50 mét (1 cuộn) , rộng 5 cm, dài 50 mét (1 cuộn) Rộng nhỏ hơn 5mm và dài 50m (2 cuộn) Rộng 8mm và dài 50m (6 cuộn) Rộng 1cm và dài 50m (5 cuộn) Rộng 1,2cm và dài 50m (4 cuộn) Rộng 1,5cm và dài 50 Mét (3 cuộn) Rộng 1,8 cm và dài 50 mét (3 cuộn) Rộng nhỏ hơn dài 5 mm và 20 mét (4 cuộn) Rộng 8 mm và dài 20 mét (15 cuộn) Rộng 1 cm và 20 dài mét (10 cuộn) Rộng 1,2 cm Chiều dài 20 mét (10 cuộn) Chiều rộng 1,5 cm Chiều dài 20 mét (8 cuộn) Chiều rộng 1,8 cm Chiều dài 20 mét (6 cuộn) Chiều rộng 2 cm Chiều dài 20 mét (6 cuộn) Chiều rộng 2,5 cm Chiều dài 20 mét (5 cuộn) Rộng 3 cm Chiều dài 20 mét (4 cuộn) Rộng 3,5 cm và dài 20 mét (4 cuộn) Rộng 4 cm và dài 20 mét (3 cuộn) Rộng 4,5 cm và dài 20 mét (3 cuộn)
Mục đích: đóng gói / trang trí / sơn xe
Có hỗ trợ tùy chỉnh hay không: có thể tùy chỉnh
màu trắng
Phương pháp xé: dễ xé / cắt rời / cắt ngang / cắt thẳng
Chịu nhiệt độ lâu dài: 0 độ -60 độ
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm
băng giấy tuần không để lại keo, không có dấu vết, đẹp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, băng dính giấy 1cm

0965.68.68.11