Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-623532248080
215,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: 514 giấy kết cấu nhiệt độ cao
Phân loại màu: rộng 5mm * dài 20m * 10 cuộn rộng 8mm * dài 20m * 7 cuộn rộng 10mm * dài 20m * 5 cuộn rộng 15mm * dài 20m * 4 cuộn rộng 20mm * dài 20m * 3 cuộn rộng 30mm * dài 20m * 2 cuộn rộng 40mm * dài 20m * 1 cuộn rộng 50mm * dài 20m * 1 cuộn
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường
Băng keo dán mặt nạ Mi Leqi có thể viết dải phân cách màu băng giấy bán buôn ô tô điện tử nướng véc ni phun trang trí mặt nạ trang trí không dư in offset giấy xé tay nghệ thuật sinh viên welt băng dính giấy dán tường

0965.68.68.11