Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-642510992300
117,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: M & G / Morning
Mã số: AJD957X0
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Băng mặt nạ Chenguang 12mm * 15mm * 5 cuộn Băng keo dán mặt nạ Chenguang 18mm * 15mm * 5 cuộn Băng keo dán mặt nạ Chenguang 24mm * 15mm * 5 cuộn Băng keo dán mặt nạ Chenguang 20mm * 20mm * 6 cuộn Băng keo dán mặt nạ Chenguang 36mm * 15mm * 5 cuộn Chenguang Masking Tape 36mm * 20mm * 3 cuộn Chenguang Masking Tape 15mm * 20mm * 10 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Văn phòng phẩm Chenguang
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-01
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm
Băng keo dán mặt nạ Chenguang dành cho sinh viên mỹ thuật vẽ màu nước đặc biệt bằng băng keo giấy Mỹ, băng keo chống nhăn, băng keo nước không vết nhăn, phun sơn để che đường nối bằng miếng dán, vẽ tranh không làm đau giấy và không thấm nước băng dính giấy 2cm

0965.68.68.11