Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to

MÃ SẢN PHẨM: TD-602407058440
201,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: NewSTAR / New Star
Khoản mục: Bộ giấy che màu
Màu sắc Phân loại: Chiều rộng 0.8cm * Chiều dài 20m (10 cuộn) Chiều rộng 1cm * Chiều dài 20m (10 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * Chiều dài 20m (10 cuộn) Chiều rộng 2cm * Chiều dài 20m (10 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * chiều dài 20 mét (10 cuộn) chiều rộng 3cm * chiều dài 20 mét (10 cuộn) chiều rộng 4cm * chiều dài 20 mét (10 cuộn) chiều rộng 5cm * chiều dài 20 mét (10 cuộn) chiều rộng 0.8cm * 20 mét 5 cuộn (hình ảnh nhận xét màu) Chiều rộng 1cm * 20m 5 cuộn (chụp ảnh màu nhận xét) Chiều rộng 1.5cm * 20m 5 cuộn (chụp ảnh màu sắc) Chiều rộng 0.8cm * 20m 10 cuộn (chụp ảnh màu ghi chú) Chiều rộng 1cm * 20m 10 cuộn (có ảnh ghi chú màu bên dưới) (chụp ảnh màu nhận xét) Rộng 2cm * 20m 5 cuộn (chụp ảnh màu nhận xét) Rộng 2,5cm * 20m 5 cuộn (chụp ảnh màu nhận xét) Rộng 3cm * 20m 5 cuộn (ảnh nhận xét màu) Rộng 4cm * 20m và 3 cuộn (chụp ảnh màu nhận xét ) 3 cuộn rộng 5cm * 20m (chụp ảnh màu ghi)
Nhà sản xuất: Yiwu Baihe Adhesive Tape Co., Ltd.
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to
Băng dính màu giấy dán tường giáo dục sớm trẻ em xé giấy dán tường liền mạch màu phân cách mốc đường tự dính Đường may đẹp giấy phun sơn mặt nạ màu đỏ đen xanh tự làm thủ công trang trí nghệ thuật học sinh đặc biệt băng keo giấy bản to

0965.68.68.11