Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được

MÃ SẢN PHẨM: TD-629180973191
217,000 đ
Phân loại màu:
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: Chiều rộng 1CM [15 cuộn] 20 mét mỗi cuộn Chiều rộng 1.5CM [10 cuộn] 20 mét mỗi cuộn Chiều rộng 2CM [8 cuộn] 20 mét mỗi cuộn Chiều rộng 3CM [6 cuộn] 20 mét mỗi cuộn 4 quy cách mỗi 2 cuộn 4CM chiều rộng [4 cuộn] 20 mét mỗi cuộn Chiều rộng 5 CM [3 cuộn] 20 mét mỗi cuộn
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được
Băng đẹp Độ nhớt cao mà không có cao su Đám cưới Nhiệt độ cao Sơn Masking Nghệ thuật Dễ xé Dán Không có Băng đánh dấu băng dính giấy viết được

0965.68.68.11