Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-584980281579
208,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY- 20 mét giấy kết cấu dính
Phân loại màu sắc: Nhỏ 5mm rộng * 20 mét (30 cuộn tổng cộng 600 mét) rộng 8mm * 20 mét (tổng cộng 20 cuộn 400 mét) rộng 10mm * 20 mét (tổng cộng 15 cuộn 300 mét) rộng 12mm * 20 mét (tổng cộng 13 cuộn 260 Mét) rộng 15mm * 20 mét (10 cuộn tổng 200 mét) rộng 18mm * 20 mét (tổng cộng 9 cuộn 180 mét) rộng 20mm * 20 mét (tổng cộng 8 cuộn 160 mét) rộng 25mm * 20 mét (tổng cộng 6 cuộn 120 mét) Rộng 30mm * 20 mét (5 cuộn tổng cộng 100 mét) rộng 35mm * 20 mét (5 cuộn tổng 100 mét) Rộng 40mm * 20 mét (4 cuộn tổng cộng 80 mét) Rộng 50mm * 20 mét (3 cuộn tổng cộng 60 mét) Rộng 60mm * 20 mét (tổng 3 cuộn 60 mét) rộng 80 mm * 20 mét (2 cuộn tổng 40 mét) rộng 100 mm * 20 mét (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ, sơn xịt ô tô, giấy dán kính, băng keo dán tách màu dùng cho phun sơn trang trí và xây dựng bang dinh giay

0965.68.68.11